Historien

Praksiseierforeningen ( PeF) ble stiftet 23.september 2003 i Oslo etter initiativ fra Carl-Henrik Gullaksen i Dentalia.

Intensjonen var å utgjøre et supplement til NTF da en stor gruppe tannleger i privatpraksis ikke var tilfredse med hva vår hovedforening gjorde for praksiseiere.

Det første interimsstyret bestod av:
 • Formann Edgar Hundsnes, Bergen
 • Nestleder Inger Johanne Nyland, Stavanger
 • Kasserer Arnt Einar Andersen, Trondheim
 • Styremedlem Olaug Egeland, Oslo
 • Styremedlem Carl-Henrik Gull aksen, Oslo
 • Styremedlem Liz Günther, Oslo
 • Styremedlem Gard Lauvsnes, Oslo
 • Sekretær Nina Gullaksen, Oslo
 • Rådgiver Dag Abrahamsen, Asker
Det nyetablerte interimsstyret ga foreningen navnet ”Praksiseierforeningen” (PeF). De forfattet vedtekter og kastet seg ut i medlemsverving via annonser i Tidende, kontakter i sitt nettverk og ved å grunnlegge ny web-side for foreningen.

PeF vokste raskt til over 100 medlemsbedrifter og under hver bedrift arbeidet mange tannleger med ansatte. I 2011 har PeF over 190 medlemsbedrifter og representerer over 500 tannleger og mer enn 1800 ansatte.

De første fanesakene for PeF var:
 • Å øke fokus på det å drive privatpraksis
 • Å få laget en kostnadsanalyse for å synliggjøre kostnader ved det å drive tannlegepraksis
 • Arbeide for fullt momsfritak i samarbeidsavtaler mellom tannleger
 • Å arbeide for bedre innkjøpsordninger/avtaler – dette pågår kontinuerlig.
 • Å arbeide for at taksering av tannlegevirksomheter gjøres etter bedriftsøkonomiske prinsipper – dette arbeidet pågår forsatt og ble senere tatt opp i kursform på årsmøtet i 2011.
Å få satt drift av privatpraksis på kartet er det ingen tvil om at PeF har klart siden 2003. Kostnadsanalysen var ferdig året etter og ble gjort tilgjengelig for NTF. Momsfritak for samarbeid mellom tannleger det ble vedtatt av myndighetene i 2004.

Arbeidet med innkjøpsordninger og avtaler har pågått siden stiftelsen av foreningen og fremgår dels av PeF’s liste over medlemsfordeler. Vi fortsetter kontinuerlig med å forbedre våre kontrakter og innkjøpsordninger og håper flere resultater vil vises i årene som kommer.

Vårt ønske om å få omsatt tannlegepraksiser etter bedriftsøkonomiske prinsipper ble sist tatt opp ved et kurs på årsmøtet i 2011. Vi arbeider fortsatt med temaet, og utviklingen av kjedevirksomheter i tannlegebransjen samt den store tilstrømningen av nye tannleger på det norske markedet vil være utfordringer i denne sammenheng i tiden som kommer.

Det første årsmøte i Praksiseierforeningen var i 2004 i Bergen. Etter dette har det årlig vært arrangert møter hver høst i Oslo og en del seminarer i Bergen og på Geilo.

Styremedlemmene i PeF arbeider på frivillig basis uten honorar for sin virksomhet. De har gjennom 9 år fått gjennomslag for mange av sine saker og har gjort seg synlig både i det politiske landskap og i vårt eget fagmiljø.

Fusjon mellom PeF og SPA

1. april 2014 fusjonerte Praksiseierforeningen med SPA ( seksjon for praksisadministrasjon) etter noen måneders forhandlinger og forberedelser i de respektive styrer.
Det ble da på en ekstraordinær general forsamling vedtatt nye vedtekter for den samlede foreningen, og eksisterende styret i PeF ble utvidet med to styremedlemmer fra SPA.
Foreningen endret navn til Praksiseierforeningen/SPA
Dette er en styrking av ressursene både økonomisk og personellmessig, og vi håper å kunne gjøre en enda bedre jobb som interesseorganisasjon for eiere av private tannlege-og tannpleierpraksiser.

Sponsorer

Skriv ut