Om oss

Tannleger i privat sektor skal arbeide for en høy faglig, etisk og økonomisk standard og øke anseelsen for det å drive og arbeide i privat praksis.

Foreningen vil:

 • Påvirke politisk for å styrke privat tannlege eller tannpleierpraksis
 • Ha en klar plan for vårt arbeid overfor politikere og aktivt fremme våre standpunkter vedrørende drift av en privat praksis
 • Synliggjøre kostnader ved drift av privat praksis
 • Utarbeide inntekts- og karriereveileder for privat praksis
 • Arbeide for optimale innkjøpsordninger/avtaler for sine medlemsbedrifter.
 • Arbeide for at praksiser/medlemsbedrifter takseres etter bedriftsøkonomiske prinsipper.


Hvilke medlemsfordeler kan vi tilby?

 • Kurs og møter med innhold som oppdaterer og inspirerer deg som driver privat praksis
 • Kontraktsmaler ved ansettelser av tannlege, tannpleier og tannhelsesekretær
 • Kontraktsmal for kontraktør-/leietannleger
 • Tilgang til kvalitetssikret databehandleravtale
 • Praktiske råd fra erfarne praksiseiere
 • Rådgivning ved kjøp/salg av praksis

 • Siste nytt vedrørende foreningens arbeid overfor politikere
 • Økonomisk støtte til juridisk bistand i saker som er prinsipielt viktige for praksiseiere

Sponsorer

Skriv ut